Termomodernizacja budynku szkoły
Gmina Młodzieszyn w ramach umowy nr RMPA.04.02.00-14-5369/16-00 podpisanej 29 grudnia 2016 roku otrzymała dofinansowanie na realizację zadnia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 714 695,07 zł a wartość bezzwrotnej dotacji 560 411,56 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonane: docieplenie dachu, ścian na gruncie; do ogrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowana zostanie powietrzna pompa ciepła z zastosowaniem zestawu fotowoltaicznego; Modernizacja instalacji C.O. - wymiana kotła na nowy olejowy, wymiana instalacji z grzejnikami z zastosowaniem zaworów termostatowych i zaworów podpionowych; wymiana drzwi zewnętrznych; zastąpienie pustaków szklanych. Wymienione zostaną także punkty oświetlenia na energooszczędne. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2018 roku.