Nauczyciele


·    Dyrektor szkoły: mgr Marzena Cichy


Kadra pedagogiczna:

·       mgr Bonecki Zbigniew – fizyka, chemia

·       mgr Cechmistrz Joanna – biologia

·       mgr Cichy Marzena – wychowanie fizyczne

·      mgr Czuba Jolanta – religia, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, pedagog szkolny, nauczanie indywidualne

·       mgr Gołdych Elżbieta – język polski, plastyka, muzyka, bibliotekarz

·       mgr Grzelak Ilona – rytmika

·       mgr Janas–Zarzyńska Elżbieta – wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna

·       mgr Jankowska Teresa – język polski, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

·       licencjat Jasińska Danuta - technika

·       mgr Kujawa Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica szkolna

·       mgr Kujawa Marek – przyroda, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

·       licencjat Małek Daniel – język niemiecki

·       mgr Matusiak Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

·       mgr Pietrzak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, świetlica szkolna

·       mgr Rzepecka-Żelechowska Katarzyna – język angielski

·       mgr Wiejak Katarzyna – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna, edukacja dla bezpieczeństwa

·       mgr Żakowski Leszek – matematyka, informatyka