Klasy


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020


Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kamionie 

– wychowawca Elżbieta Janas–Zarzyńska

Klasa I – wychowawca Agnieszka Pietrzak

Klasa II – wychowawca Jolanta Kujawa

Klasa III – wychowawca Magdalena Matusiak

Klasa IV – wychowawca Elżbieta Gołdych

Klasa V – wychowawca Marek Kujawa

Klasa VI – wychowawca Jolanta Czuba

Klasa VII – wychowawca Teresa Jankowska

Klasa VIII – wychowawca Leszek Żakowski