Historia


HISTORIA SZKOŁY

Lata 1945-1964

Po zakończeniu II wojny światowej nauka w Kamionie odbywała się początkowo w prywatnych domach Państwa Matusiewiczów oraz Poryszewskich. Uczyło się w tych dwóch budynkach ok. 80 dzieci. Jedynym wyposażeniem były stare przedwojenne ławki, tablice i kreda.

W międzyczasie rozpoczęto budowę nowego budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy. Jednak od momentu oddania obiektu do użytku w 1950r. ulokowano tam szkołę. Warunki do nauki były trochę lepsze. Mieściły się tam 4 izby, z których 3 przeznaczono na naukę, a jedną zajmował kierownik.

Lata 1964-1975

W końcu lat 50-tych władze państwowe w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego podjęły zobowiązanie, by jubileusz uczcić budową tysiąca szkół. Zaczęły powstawać wtedy w kraju tzw. tysiąclatki.

Jedną z pierwszych tysiąclatek w naszym powiecie była Szkoła Podstawowa w Kamionie. Ówczesna dyrektor szkoły Wanda Dziuk wspomina, że wiele wysiłku kosztowało ją, aby przekonać powiatowe władze oświatowe do budowy nowej szkoły. To jej energii i wytrwałości społeczeństwo, Kamiona w dużej mierze zawdzięcza, że 20.XII.1964r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Pamiątką po tamtej uroczystości pozostała lista zaproszonych gości.

W nowej szkole znajdowało się 9 klas lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, świetlica, sala gimnastyczna oraz mieszkanie dla nauczycieli. Nowy budynek wyposażano sukcesywnie.

Lata 1975-1984

Od roku szkolnym 1975/76 szkoła w Kamionie stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Ze względu na zły stan budynku szkoły w Młodzieszynie dowożono autobusem szkolnym uczniów klas IV-VIII do Kamiona. Dyrektorem została Pani Halina Wiśniewska. Po powrocie w 1984r. uczniów z Młodzieszyna do wyremontowanego budynku, nasza szkoła przestaje być Zbiorczą Szkołą Gminną.

Lata 1984-2005

Szkoła Podstawowa w Kamionie do 1999r. była szkołą ośmioklasową wraz z oddziałem przedszkolnym. W roku szkolnym 1999/2000 zgodnie z założeniami reformy oświaty uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą, rozpoczęli dalszą naukę w nowo powstałych gimnazjach. W naszej szkole pozostał oddział przedszkolny, klasy I–VI oraz klasa VIII, która jako ostatnia kończyła naukę w starym systemie.

Ważnym wydarzeniem dla szkoły był jubileusz 40-lecia jej istnienia, obchodzony w grudniu 2004r. W przygotowaniu i odnowieniu szkoły pomagali radni Kamiona, Wójt Gminy Joanna Szymańska, strażacy i mieszkańcy. Z tej okazji zgromadzono wiele pamiątek z okresu istnienia szkoły, które po dziś dzień przypominają minione lata. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas emerytowani dyrektorzy szkoły: panie Wanda Dziuk, Teresa Wiśniewska, Janina Szewczyk, byli nauczyciele oraz absolwenci, z których możemy być dumni.

Idąc z duchem czasu szkoła podejmuje szereg działań związanych z wykorzystaniem technologii komputerowej w nauczaniu. Poprzez zakup pojedynczych komputerów, pozyskiwanie i modernizację starszych w 2003r. powstaje pierwsza sieć komputerowa. W latach 2004/2005 szkoła przystępuje do projektu „Pracownie komputerowe dla szkól”. Przy współdziałaniu z organem prowadzącym, szkołę wyposażono w dwie nowoczesne pracownie komputerowe.


Jednym z ważniejszych dni w życiu szkoły był 18 wrzesień 2005r. Wtedy odbyła się uroczystość nadania szkole imienia gen. bryg. Franciszka Włada – jednego z bohaterów bitwy nad Bzurą, która rozegrała się we wrześniu 1939r.

Uroczystość nadania imienia, przekazania sztandaru i odsłonięcia obelisku upamiętniającego postać patrona, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, adiutant generała Włada, włoska delegacja reprezentująca Muzeum Monte Cassino, przedstawiciele ZNP, delegacje okolicznych szkół, harcerze, liczne grono rodziców i miejscowa społeczność. Oficjalne uroczystości poprzedziła msza święta, a zakończył program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły poświęcony bohaterom września 1939r.

Nadanie imienia szkole było możliwe dzięki pomocy Spółki Leśno-Gruntowej Wsi Kamion, która ufundowała sztandar szkoły, władz gminy, pracowników sochaczewskiego muzeum Pola Bitwy i Walk nad Bzurą, miejscowej społeczności i wielu innych osób, tu nie wspomnianych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I WYCHOWAWCZA SZKOŁY

Działalność szkoły do 1964r., jak i potem, charakteryzuje się dużą użytecznością na rzecz społeczeństwa. Szkoła stanowi centrum życia kulturalnego. To tu prowadzone były zebrania władz powiatu i sołtysów ze społeczeństwem, różnego rodzaju kursy: łowiecki, nauki jazdy, gotowania i pieczenia, krawiecki, jak również projekcje filmów dla mieszkańców Kamiona. Organizowano bale noworoczne, choinki szkolne, akademie okolicznościowe.

Szkoła w ramach realizacji celów wychowawczych podejmowała i podejmuje stałe działania np.:

 • pasowanie pierwszaków na uczniów;
 • apele z okazji: Rocznic Września, Święta Niepodległości, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Edukacji Narodowej, Dnia Matki;
 • udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: plastycznych, czytelniczych, recytatorskich, ekologiczno-przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • obchody Dnia Teatru – przedstawienia przygotowane przez uczniów, udział w miejskim przeglądzie teatralnym SPAT;
 • obchody Dnia Ziemi – wystawa prac plastycznych uczniów, wycieczki, zadrzewianie terenów wokół szkoły;
 • udział w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza;
 • różne formy przybliżania wydarzeń historycznych, zwłaszcza z okresu II wojny światowej na terenie Kamiona i okolic;
 • różne formy edukacji prozdrowotnej uczniów w tym zasad udzielania pierwszej pomocy;
 • integracja środowiska lokalnego – Święto Edukacji Narodowej, Wigilia Szkolna, Choinka Noworoczna, Andrzejki, Dzień Matki, Święto Patrona Szkoły, Festyn Rodzinny;
 • dzień Sportu Szkolnego;
 • współorganizowanie zawodów sportowych rangi powiatowej, międzypowiatowej i wojewódzkiej;
 • Organizacja festynu rodzinnego.

DYREKTORZY

W szkole w Kamionie zaraz po wojnie funkcję kierowniczą sprawował Witold Rogowski. Następnie do 1951r. Marian Dembowski. Od 1951r. do 1954r. kierownikiem była Alfreda Trojanowska, a po niej Janina Rusińska. Od 1956r. szkołą kierował Wincenty Orłowski, następnie od 1961r. Edward Chudzik. W 1962r. kierownikiem zostaje Wanda Dziuk, oddelegowana zaraz do pracy w ZNP w Sochaczewie. Mimo możliwości zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 4, wraca do Kamiona, by poprowadzić budowę nowej szkoły. Podczas jej nieobecności funkcję p.o. kierownika pełnił Ryszard Przybyliński. Od 1984r. funkcję dyrektora pełniła Teresa Wiśniewska, a od 1986r. Janina Szewczyk. We wrześniu 1998r. dyrektorem zostaje Marek Kujawa.

RADA PEDAGOGICZNA – 1960 – 2012

 1. Adamczyk Jolanta
 2. Antczak Teresa
 3. Bałecka Urszula – Łukaszyk
 4. Białkowska Beata – Wilczek
 5. Białołęcka Izabela
 6. Bielicka Monika
 7. Budnik Jolanta
 8. Cechmistrz Joanna
 9. Cena Elżbieta
 10. Chłystek Elżbieta – Kojara
 11. Chmielewski Włodzimierz
 12. Chudzik Edward
 13. Chyziak Teresa – Wiśniewska
 14. Ciećwierz Janina – Szewczyk
 15. Ciura Henryka
 16. Dąbrowska Małgorzata
 17. Dybicz Ryszarda
 18. Dziczek Stanisława – Przybylińska
 19. Dziuk Wanda
 20. Fabrowicz Danuta
 21. Gajdowicz Edward
 22. Gaszyńska Kazimiera
 23. Gatyńska Elżbieta
 24. Głuchowska Zdzisława – Kubiszewska
 25. Gromulska Maria
 26. Iwańska Zofia
 27. Janas Elżbieta – Zarzyńska
 28. Janicki Janusz
 29. Janiszewska Urszula
 30. Jankowska Teresa
 31. Jeznach Jolanta – Czuba
 32. Jędrzejewska Elżbieta – Gołdych
 33. Jędrzejewski Leonard
 34. Kacperska Barbara – Halek
 35. Kacperska Jolanta – Kujawa
 36. Kajdas Krystyna
 37. Kaliszewska Maria
 38. Kalkucińska Jolanta – Bednarek
 39. Kopa Anna
 40. Kopera Romuald
 41. Koperska Izabella – Dudkowska
 42. Kopka Teresa
 43. Kornacka Zofia
 44. Koziemczyk Tadeusz
 45. Kozłowska Lucyna – Tempczyk
 46. Ksyna Małgorzata
 47. Kujawa Marek
 48. Kujawa Mieczysław
 49. Kulińska Bogusława
 50. Kwiatkowska Ryszarda
 51. Lewandowska Teresa
 52. Ławińska Wiesława
 53. Łukaszyk Jolanta – Znyk
 54. Łupicka Maria
 55. Malczewski  Marek
 56. Martinez Lucyna
 57. Matusiak Magdalena
 58. Matusiewicz Ewa
 59. Matuszewska Zofia – Kornacka
 60. Nowicka Elżbieta
 61. Orlińska Mirosława
 62. Pietrzak Agnieszka
 63. Pietrzak Elżbieta
 64. Piwowarczyk Krzysztof
 65. Płowik Maria
 66. Przybyliński Ryszard
 67. Rosiak Katarzyna
 68. Siekiera Emilia
 69. Skotak Jakub
 70. Smolarek Janusz
 71. Sobielarska  Alina
 72. Stefaniak Elżbieta
 73. Szeliga Elżbieta
 74. Szmagliński Zdzisław
 75. Szwarocka Irena
 76. Wawrzyńczak Irmina
 77. Wiśniewska Halina
 78. Zarzyński Jerzy
 79. Żakowski Leszek
 80. Ks. Kaczorowski Henryk
 81. Ks. Kalinowski Stanisław
 82. Ks. Paź Marian

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Balcerska Katarzyna – referent – kasjer
 2. Błaszczyk Barbara
 3. Błaszczyk Maria
 4. Brzózka Halina
 5. Brzózka Stanisław
 6. Ciura Daniela -  sekretarz szkoły
 7. Ciura Mieczysław
 8. Jeznach Czesław
 9. Jeznach Jan
 10. Kalota Krystyna – kierownik gospodarczy
 11. Ksyna Bogumił
 12. Orlińska Wiesława – referent – kasjer
 13. Pakoca Jan
 14. Pływaczewski Bogdan
 15. Szewczyk Stanisław
 16. Tempczyk  Feliksa
 17. Tempczyk Edmund
 18. Wasilewska Sabina – księgowa
 19. Wiśniewski Bronisław
 20. Żakowska Teresa
 21. Żakowski Henryk

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

Szkoła znajdująca się w małej miejscowości zawsze jest ośrodkiem życia społeczno – kulturalnego dla lokalnej społeczności. Tak było również w Kamionie. Jeszcze w czasach, gdy dzieci uczyły się w budynku starej poczty, organizowano tam różne zebrania i kursy. Po przeniesieniu szkoły do nowego lokum tradycja ta była kultywowana. We współpracy z Radą Rodziców, dawniej Komitetem Rodzicielskim oraz mieszkańcami Kamiona i okolicznych wsi udało się zrealizować wiele zamierzeń, które dobrze służą szkole i miejscowej ludności. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • organizacja balów sylwestrowych, z których dochód przeznaczono między innymi na zakup komputerów, gablot na trofea sportowe, sprzętu nagłaśniającego, książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych;
 • budowa boiska sportowego na terenie przekazanym szkole przez Spółkę Leśno – Gruntową Wsi Kamion oraz pomoc, którą zawsze chętnie służą strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamiona;
 • pomoc rodziców przy pracach remontowych (malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg, okratowanie okien itp.);
 • organizacja uroczystości szkolnych, w których biorą udział rodzice uczniów np. zabawy choinkowe i andrzejkowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszaków na uczniów.

W okresie największej mizerii finansowej polskiej oświaty, który przypadł na przełom lat 80-tych i 90-tych (nie licząc okresu tuż po wojnie), składki wpłacane przez rodziców na rzecz Rady Rodziców, pozwoliły w miarę spokojnie przetrwać ten trudny czas. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o ludziach, którzy podejmowali się pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców. W Szkole Podstawowej w Kamionie byli to między innymi: Stanisław Dąbrowski, Daniela Ciura, Włodzimierz Bogucki, Włodzimierz Gołdych, Ewa Szymańska, Lidia Winnicka, Anna Jasińska, Katarzyna Smółka, Agnieszka Ciurzyńska.

Wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły, tym wymienionym z nazwiska, i tym bezimiennym, którzy współpracowali ze szkołą dla dobra swych dzieci, należą się dziś słowa szczerych podziękowań.