Dla uczniówPierwszy czerwca dzień radosny

kwitną kwiatki, słońce świeci...

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzymy Wam sercem całym

moc uśmiechu i radości

szczęścia, zdrowia, pomyślności.


Piosenka dla naszych dzieci :)


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

język polski 

– 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka

– 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język angielski 

– 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

wytyczne-dot-przeprowadzania-egzaminu.pdf

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Godziny pracy biblioteki szkolnej:

poniedziałek:        9.00 - 10.00 /12.00 - 14.00

środa:                   9.00 - 13.00Linki do stron szkół średnich:

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

ZSRCKU w Sochaczewie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego  w Wyszogrodzie


Drodzy Uczniowie,

dni: 21, 22, 23 kwietnia były w kalendarzu roku szkolnego  ustalone jako dni wolne od zajęć lekcyjnych z uwagi na egzaminy klas ósmych.

W związku z tym, że egzaminy te nie odbędą się w tym czasie,  zarządzam przeniesienie wolnych dni na czas egzaminów w terminie, który zostanie podany do wiadomości przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oznacza to, że w dniach  21-23 kwietnia zajęcia lekcyjne odbywają w przyjętej obecnie formie.

 

Z poważaniem

Marzena Cichy


Drodzy uczniowie klasy ósmej,

w poniższych plikach udostępniamy ofertę szkół średnich z Sochaczewa.

(Są to oferty, które dotychczas otrzymaliśmy na maila szkoły, jeśli otrzymamy kolejne również zostaną umieszczone).

broszura-zsrcku.pdf 

ZSCKU Sochaczew

zespol-szkol-im-jaroslawa-iwaszkiewicza.pdf 

ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

8212_plakat.jpg 

ZS im. Jana Śniadeckiego w WyszogrodzieDrodzy uczniowie! 
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

nowy-apel-koronawirus.pdf


Komunikat 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie

Zdalne nauczanie

komunikat-zdalne-nauczanie.pdf


Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

do uczniów

pismo-mko-do-uczniow-12032020.pdf

Nauka zdalna 

podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!


Materiały dla uczniów:


Kl. „0” Zajęcia Rytmiki

https://www.youtube.com/watch?v=K1ofO6cIerk

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8

https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA

22 kwietnia 2020

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM

Kl. „0” Język angielski

Informacja dla rodziców.

jezyk-angielski-kl-0-30-03-2020.pdf

Kl. „0”

Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkie dzieci z mojej grupy,
W tym trudnym czasie pragnę Wam urozmaicić pobyt w domu i podsyłam kilka pomysłów do pracy.
Bawcie się dobrze
Rodzice dzieci z klasy „0” proszeni są o utrwalanie z dziećmi wszystkich poznanych liter i cyfr. Ćwiczymy czytanie.

02-scalone.pdf


Kl. I język angielski

Bardzo proszę, aby dzieci:

- słuchały płyt dołączonych do podręczników i śpiewały głośno piosenki,

- ćwiczyły pisanie poznanych słów w zeszytach,

- słuchały kanału YouTube z piosenkami dla dzieci w języku angielskim np.cocomelon, chuchu.Tv. itd.

25marca-i-klasa-lekcja-angielskiego.pdf

Kl. II język angielski

Bardzo proszę, aby dzieci:

- słuchały płyt CD dołączonych do podręczników, śpiewały głośno piosenki,

- ćwiczyły pisownię poznanych słów i wyrażeń w zeszytach,

- głośno czytały poznane teksty,

- słuchały angielskich piosenek na kanale YouTube.

25-marca-klasa-iii-lekcja-angielskiego.pdf

Kl. III Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców

Matematyka (podręcznik - str. 20, zadanie 1,2,3,4, str. 21 zadanie 1,2)

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna ( podręcznik – do czytania tekst „Zdobywcy wszechświata” str. 38, wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Niespodzianka” str. 40, tekst „Kłopotliwe śmieci”str. 41

Ćwiczenie str. 41 zadanie 1,2, str. 42 zadanie 3,4, str. 43 zadanie 1,2, strona 44 zadanie 3,4, str. 45 zadanie 5.

25-marca-klasa-iii-lekcja-angielskiego.pdf

Kl. I-VIII język angielski

jezyk-angielski-18-03-20.pdf


Kl. IV Język polski

1) Dzieci proszone są o powtórzenie (utrwalenie) wiadomości o częściach mowy (rzeczownik-przypadki; przymiotnik; czasownik; przysłówek).

Proszę zrobić ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (to, co zostało niezrobione).

2) Podręcznik str.170,171,172,173 – Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, oraz ćwiczenia z zeszyty ćwiczeń do tego tematu.

3) Proszę czytać baśnie i legendy (np.”U złotego źródła” - zbiór lub inne dostępne dzieciom) notatka w dzienniczku lektur”

- autor

- tytuł

- bohaterowie

- miejsca

- czas wydarzeń

- zdarzenia – plan ramowy

https://lektury.gov.pl

4) Wykonać ćwiczenia z podręcznika i z zeszytu ćwiczeń do tematu z dnia 11.03.2020 r. Plan ramowy i szczegółowy. (wszystkie w miarę możliwości).


klasa IV Geografia i Historia

pr-dom-z-geog-i-hist4-1.pdf


Klasa IV - Matematyka i Informatyka

kl-4-matematyka-i-informatyka-zagadnienia.pdf


Klasa IV,V,VI Technika

technika-praca-dla-ucznia.pdf

technika-24-03-2020.pdf


klasa V,VII,VIII Język polski

jezyk-polski-praca-dla-ucznia.pdf

klasa VII-VIII Język polski

klasy-vii-i-viii.pdf


Klasa V Historia i Geografia

historia-i-geografia-kl-5.pdf


Klasa V,VI,VII,VIII Biologia
biologia-vviviiviii-1603.pdf

biologia-24-03-2020.pdf

Klasa V,VI,VII,VIII Język niemiecki

jezyk-niemiecki-18-03-2020.pdf

jezyk-niemiecki-kl-5-7-8-23032020.pdf


Klasa V - Matematyka i Informatyka

kl-5-matematyka-i-informatyka-zagadnienia.pdf


Uczniowie klas V -VIII Język angielski

Przypominam o konieczności nauczenia się 3 form czasowników nieregularnych. Aby sobie to ułatwić:

posłuchaj i  popatrz 3 razy dziennie na https://www.youtube.com/watch?v=Hs9K4Y2UNUM

 - to zaledwie 16 minut dziennie!

lub wpisz na you tube: 'irregular verbs po polsku 'i wybierz nagrania najbardziej Ci odpowiadające i te słuchaj i  oglądaj


Klasa VI, VII, VIII Religia

Proszę klasę VI, VII i VIII o obejrzenie filmu z podanego linku https://liblink.pl/RludmN9X4D<


Klasa VI Historia i Geografia

pr-dom-z-geog-i-hist6.pdf


Klasa VI - Matematyka i Informatyka

kl-6-matematyka-i-informatyka-zagadnienia.pdf


Klasa VII Historia i Geografia

pr-dom-z-geog-i-hist7.pdf


Klasa VII - Matematyka i Informatyka

kl-7-matematyka-i-informatyka-zagadnienia.pdf


Klasa VIII Geografia i WOS

pr-dom-z-geog-wos-i-hist8.pdf


Klasa VIII - Matematyka i Informatyka

kl-8-matematyka-i-informatyka-zagadnienia.pdfKl.VIII język angielski

Bardzo proszę wejdźcie  na stronę cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2 i zróbcie test z 2019 roku z języka angielskiego OJAP(100).

 

Kl.VIII Edukacja dla bezpieczeństwa

praca-domowa-z-edb-szkola.pdf

Proszę o powtórzenie ostatnich tematów i zapoznanie się z dwoma tematami do przodu.


Kl.VII-VIII Fizyka i Chemia

chemia-i-fizyka-scalone-pomniejszone-min.pdf


Szanowni Uczniowie
W dniu 26 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna  przekazała informacje o możliwości przystąpienia do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego w dniach:
30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.
W związku z tym, że nasza szkoła w dniach 3, 4, 5 marca przeprowadzała próbny egzamin, oficjalnie szkoła nie przystępuje do próbnego egzaminu. Sugerujemy dobrowolne przystąpienie do testów uczniów klas ósmych w celu sprawdzenia swoich umiejętności. 
Dlatego też w dniach 30 marca-1 kwietnia nie będą realizowane w tym czasie  zdalne zajęcia dla uczniów w celu umożliwienia skorzystania z próbnych egzaminów. 
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). 
Wskazane jest, aby uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej przez siebie formie, np.
w pliku w edytorze tekstów;
na wydruku - należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Po napisaniu testów możliwe będzie porównanie swoich odpowiedzi z zasadami rozwiązań zadań umieszczonych na stronie CKE 8 kwietnia b.r. i ewentualne skonsultowanie odpowiedzi drogą e-mail z nauczycielami. 
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Z tych stron można nieodpłatnie pobrać:
informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Z poważaniem 
Marzena Cichy

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Język polski


Arkusz egzaminacyjny Język angielski
Komunikat Mazowieckiej Policji

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.