Dla rodziców


„Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn

 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegooswiadczenia-covid-19.pdf

procedura-bezpieczenstwa-na-czas-pandemii.pdf

procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dziecka.pdf


okewaw2505wytyczne-cke-men-i-gisplakat.jpg


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021


W dobie epidemii, dostęp do poszczególnych szkół jest dość ograniczony, przede wszystkim nie ma zebrań z rodzicami, spotkań z kandydatami, nie są organizowane dni otwarte. Stąd warto korzystać z internetu, śledzić zarówno strony www poszczególnych szkół, jak również ich fanpage na portalu społecznościowym facebook lub po prostu zadzwonić do danej szkoły. Podajemy zatem wykaz numerów telefonów do szkół prowadzonych przez sochaczewski powiat:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie (popularny „Chopin”) – tel. 46 862 23 35;

Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Chodaków) – 46 863 32 21

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie  („Osiemdziesiątka”) – 46 862 23 26;

Zespół Szkół w Teresinie – 46 861 38 13;

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie („Ogrodnik”) – 46 862 31 16.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

rozporzadzenie-14-maja-2020.pdf


Szanowni Rodzice,

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

rozporzadzenie-30-kwietnia-2020.pdf

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowano harmonogram egzaminów. 

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.


Szanowni Rodzice

 

Dni: 21, 22, 23 kwietnia były w kalendarzu roku szkolnego  ustalone jako dni wolne od zajęć lekcyjnych z uwagi na egzaminy klas ósmych.

W związku z tym, że egzaminy te nie odbędą się w tym czasie,  zarządzam przeniesienie wolnych dni na czas egzaminów w terminie, który zostanie podany do wiadomości przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oznacza to, że w dniach  21-23 kwietnia zajęcia lekcyjne odbywają w przyjętej obecnie formie.

 

Z poważaniem

Marzena Cichy


W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę; Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo.Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ulega zmianie okres ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół itp.

 

Do dnia 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

nowy-apel-koronawirus.pdf

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.


Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie

rok szkolny 2020/2021

lista-dzieci-przyjetych-20-21.pdf


Komunikat Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.


Komunikat 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie

Zdalne nauczanie

komunikat-zdalne-nauczanie.pdfSzanowni Rodzice
W dniu 26 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna  przekazała informacje o możliwości przystąpienia do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego w dniach: 

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.
W związku z tym, że nasza szkoła w dniach 3, 4, 5 marca przeprowadzała próbny egzamin, oficjalnie szkoła nie przystępuje do próbnego egzaminu. Sugerujemy dobrowolne przystąpienie do testów uczniów klas ósmych w celu sprawdzenia swoich umiejętności.
Dlatego też w dniach 30 marca-1 kwietnia nie będą realizowane w tym czasie  zdalne zajęcia dla uczniów w celu umożliwienia skorzystania z próbnych egzaminów.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).
Wskazane jest, aby uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej przez siebie formie, np.
w pliku w edytorze tekstów; na wydruku - należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie); na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Po napisaniu testów możliwe będzie porównanie swoich odpowiedzi z zasadami rozwiązań zadań umieszczonych na stronie CKE 8 kwietnia b.r. i ewentualne skonsultowanie odpowiedzi drogą e-mail z nauczycielami.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Z tych stron mogą Państwo nieodpłatnie pobrać:
informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Z poważaniem
Marzena Cichy


APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. 

mazpwi1.PDF


Szanowni Rodzice,

będziemy wdzięczni za przesłanie na maila szkolnego sp_kamion@wp.pl, aktualnych adresów e-mail do Państwa i telefonów kontaktowych.

Dziękujemy
Pismo do Rodziców w wersji PDF 

pismo-mko-do-rodzicow-i-opiekunow-12032020.pdf


Szanowni Rodzice,

w związku z zawieszeniem zajęć w okresie od 12 do 25 marca 2020 r. w zakładce ogłoszenia dla uczniów, będą umieszczane materiały i wskazówki dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.


OGŁOSZENIEZaktualizowana informacja dot. zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją związaną z wystąpieniem w kraju koronawirusa, zgodnie z decyzją premiera RP p. Mateusza Morawieckiego, w dniu jutrzejszym oraz w piątek w szkołach zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.

Od poniedziałku 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. wszystkie placówki oświatowe zostają zamknięte.

Zobowiązuje się rodziców do zapewnienia opieki nad dziećmi w tym czasie. Osoby pracujące mają prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Oświadczenie dla pracodawców dostępne jest na stronie ZUS.


Szanowni Rodzice, zebrania zaplanowane na 12 marca nie odbędą się.

2020/2021Szanowni Państwo,

w dniu 12 marca 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

Kl. 0 – III godz. 16.30

Kl. IV – VIII godz. 16.30 – 18.30 (dzień otwarty)

Zebranie trójek klasowych  godz. 17.00  (świetlica szkolna)Szanowni Rodzice,

w trosce o zdrowie wszystkich uczniów i pracowników szkoły bardzo proszę o pozostawienie w domu dzieci z objawami kaszlu, kataru, gorączki i zasięgnięcia porady lekarza rodzinnego.

Proszę o zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem,

Marzena Cichy


gis-27-lutego-2020.pdf

inf-gis.pdf

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. GEN. BRYG. F. WŁADA

W KAMIONIE

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ

NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI

DNIA BABCI I DNIA DZIADKA

27 STYCZNIA 2020 ROKU

O GODZINIE 1200

W BUDYNKU SZKOŁY


Szanowni Rodzice,

w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) odbędą się zebrania:

- kl. 0 – III      godz. 16:30

- kl. IV-VIII     godz. 17:00
Szanowni Rodzice,

w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami, dzień otwarty i spotkanie „trójek klasowych”.

 


Zebrania z rodzicami i dzień otwarty:

Godz. 1615                     Kl. „0”

Godz. 1630 – 1700                 Kl. I-III

Godz. 1700 – 1830                  Kl. IV-VIII

 

Godz. 1700 – 1730                 spotkanie „trójek klasowych” (świetlica szkolna).Serdecznie dziękujemy, całej społeczności szkolnej za 200 000 odwiedzin strony naszej szkoły!
Szanowni Rodzice,

zabawa Andrzejkowa odbędzie się 22 listopada 2019 r.

kl. „0” – III  godz. 1000 – 1330

kl. IV – VIII       godz. 1400 – 1900