Rada rodziców


Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie

rok szkolny 2017/2018

 

 Skład Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie:

Wioletta Pakulska

Elżbieta Rotbart

Magdalena Biernat

Anna Janiak

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Wioletta Pakulska

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:

Magdalena Biernat

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sylwia Oporska

Lidia Jackowska

Iwona Kacprzak