Nauczyciele


·    Dyrektor szkoły: mgr Marzena Cichy

Kadra pedagogiczna:

·                  mgr Bednarek Jolanta – edukacja dla bezpieczeństwa

·                  mgr Bonecki Zbigniew – fizyka, chemia

·                  mgr Brysiak Monika  - wiedza o społeczeństwie

·                  mgr Cechmistrz Joanna – biologia

·                  mgr Cichy Marzena – wychowanie fizyczne

·                  mgr Czuba Jolanta – religia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, pedagog szkolny, nauczanie indywidualne

·                  mgr Gołdych Elżbieta – język polski, plastyka, muzyka, bibliotekarz

·                  mgr Grzelak Ilona – rytmika

·                  mgr Janas–Zarzyńska Elżbieta – wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna

·                  mgr Jankowska Teresa – język polski, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne,

·                  licencjat Jasińska Danuta - technika

·                  mgr Kujawa Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kompensacyjne, świetlica szkolna

·                  mgr Kujawa Marek – przyroda, geografia, historia

·                  licencjat Małek Daniel – język niemiecki

·                  mgr Matusiak Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

·                  mgr Pietrzak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, świetlica szkolna

·                  mgr Rzepecka-Żelechowska Katarzyna – język angielski

·                  mgr Wiejak Katarzyna – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna

      mgr Żakowski Leszek – matematyka, informatyka