Nauczyciele


Dyrektor szkoły: mgr Marek Kujawa

Kadra pedagogiczna:

·         mgr Bonecki Zbigniew – fizyka, chemia

·         mgr Cechmistrz Joanna – biologia

·         mgr Czuba Jolanta – religia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, pedagog szkolny, świetlica szkolna

·         mgr Gołdych Elżbieta – język polski, plastyka, historia, zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz

·         mgr Grzelak Ilona – rytmika

·         mgr Janas–Zarzyńska Elżbieta – wychowanie przedszkolne, edukacji ekologiczna, świetlica szkolna

·         mgr Jankowska Teresa – język polski, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, świetlica szkolna

·         mgr Kujawa Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kompensacyjne, świetlica szkolna

·         mgr Kujawa Marek – przyroda, geografia, historia

·         licencjat Małek Daniel – język niemiecki

·         mgr Matusiak Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

·         mgr Pietrzak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, świetlica szkolna

·         mgr Rzepecka-Żelechowska Katarzyna – język angielski

·         mgr Wiejak Katarzyna – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna

·         mgr Zarzyński Jerzy – język angielski

·         mgr Żakowski Leszek – matematyka, technika, informatyka, nauczanie indywidualne