Informacje o projekcie


Informacje o zajęciach prowadzonych w ramach projektu

Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie”

realizowanych w SP w Kamionieinforo-projekcie-1.doc


REGULAMIN WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

  dla uczniów zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu 

Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie 


regulamin-wycieczka-do-centrum-nauki-kopernik.doc